Close

Genetika – výsledky

Amelii jsme nechali udělat genetické vyšetření na Juvenilní myoklonická epilepsii (JME), degenerativní myelopatii (DM) a hemophilii typu B. Všechny výsledky byly v pořádku s výsledkem N/N, tzn. že Amelie není ani přenašečem této nemoci!

Vyšetření bylo doplněno o D-locus s výsledkem D/D a B-locus s výsledkem B/B.